Hebekk Kvinne- og familielag

Lagleder / kontakt:
Bjørn Oskar Røberg Venås
Skogveien 8
1406 SKI
Tlf: 480 57 239
E-post: boroberg@gmail.com

 

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80