Velkommen til Samskipnadsmøte på Rubbestadneset 26. oktober.

Program for kvelden:

  • Velkommen
  • Kåseri v/Arne Nordbø
  • Betasuppe, kaffi og kaker
  • Gruppeleiar vert med oss denne kvelden
  • Lotteri