Kontaktperson:

Randi Rolfsnes Kallevåg
Rolfsnesvegen 885
5420 Rubbestadneset
Tlf.: 456 19 076
E-post: r.r.kallevag@gmail.com