Lagleder / kontakt:
Anne Sofie Jensen
Slettanesvn. 42
5457 Høylandsbygd
Tlf:  908 73 879
E-post: annesofie.jensen@knett.no

Styremedlemmer:
Irene Halland Bjørgen – nestleder
Siv Tetlie – kasserar
Kari Njøs – styremedlem