Lagleiar / kontakt:

Marie Straumstein
Tørvikbygdvegen 493
5620 Tørvikbygd
Tlf: 414 34 425
E-post: torvikbygdkvinneogfamilielag@gmail.com

Styremedlemmer:
Lena D. D. Jensen – studieleiar
Kristine Belt – kasserer
Julie Måkestad
Ingrid Rykkje Jordalen
Else K. S. Augestad