Jondal K&F-lag har drive strikkekafe sidan 2006, og det har vore eit publikumsmagnet. Sjå “Opplagte” i Jondal