Kontakt:
Grete Nordbæk
Grønlandsgutua 10
2408 Elverum
Tlf: 970 61 098
E-post: greno10@online.no 

Feiret trippeljubileum!

Elverum Kvinne- og familielag er 85 år i år, Hedmark krets 80 år, og Husmorlagets hus 65 år!
Som rimelig er, var det grunn for stor feiring i september, med mange gjester.  Husmorlagshuset ble tegnet av kvinnelig arkitekt, og husmødrene selv var med på mye dugnadsarbeid.  Huset er blitt brukt til egne arrangement, til barnehage mm. Elverum K&F-lag har arrangert barneparkering, eldreklubb og møter, både sosiale og debattmøter.  Laget har engasjert seg i nærmiljøet i alle år, og dagens leder, Grete Nordbæk, følger stadig opp dagsaktuelle tema som gjelder lokalmiljø, kvinne- og familiesaker.

Leder Grete Nordbæk har skrevet historien til Elverum Husmorlag 1929 – 2014.  Her kan du lese den. Historien til.doc Elverum husmorlag 85 år 2014.pdf

Hedmark krets feirte sitt jubileum 26. april, les referat her.

—————-

Arbeidsstyre:
Anne Lise Bryn
Grete Nordbæk
Berit Finnsen