Av Nestleder Wenche Rolstad

Jeg er så gammel nå at jeg ikke lenger kan benytte dette tilbudet. Da vi skulle til mammografiscreening, som ikke tok mange minutter, måtte vi reise til Lillehammer. Dette tok mye av dagen. Så vi så det som et fremskritt da mammografibussene kom til Hadeland.

Jeg ble opprørt da jeg for en tid tilbake leste at sykehuset i Lillehammer ville legge ned tilbudet med mammografibuss på Hadeland og i Valdres. Dette skyldtes at det var dårlig økonomi og at dette tilbudet ikke fantes i Gudbrandsdalen. Det var ikke lengre fra Valdres og Hadeland til Lillehammer enn fra Gudbrandsdalen til samme sted.

Ikke alle har like lett for å få fri fra jobb, det går jo mesteparten av dagen. Offentlig kommunikasjon er heller dårlig. Vil dette gå ut over oppmøteprosenten?

Hvorfor ikke heller jobbe for å få mammografibuss også til Gudbrandsdalen i stedet for å ta fra de som har tilbudet nå?

Forslag til å rette litt på økonomien

Mange av de kvinnene som ikke er i aldersgruppen i det offentlige mammografiprogrammet reiser til Lillehammer eller Gjøvik for mammografi. Dette koster en del samfunnsøkonomisk. Tenker her på bilkjøring der det ofte er bare en i bilen.

Hva med å la de bestille time på mammografibussen for en høyere egenandel hvis det er ledig kapasitet der? Vi er vant til å betale en langt høyere sum for undersøkelsen enn de som er i programmet.

Vi ser oss lei på at kvinners helse skal være en salderingspost.