K&F har som et av sine arbeidsområder å kjempe mot vold, i alle sine former. Det er viktig å holde seg oppdatert i offentlige retningslinjer – og så finne ut hvor vi kan støtte arbeidet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har nå oppdatert retningslinjer for Støttesentre mot incest og Ressursentre mot voldtekt 2013