Justisdepartementet har foreslått endringer i straffeloven

– bl.a. om personforfølgelse, voldtekt, prostitusjon.  Forslaget inneholder skjerpede presiseringer av rettsgrunnlag for domfellelse i slike saker.

K&F har ikke avgitt egen uttalelse, men slutter seg til uttalelsen fra Amnesty International.

Her er hele saken, med alle høringsuttalelser som har kommet inn til departementet.