Skal vi komme videre med likestillingen, så må vi respektere hverandre!

Pressemelding utsendt av forbundsleder 26.2.13:

Når Anniken Huitfeldt og hennes kvinnelige partikolleger i klare ordelag tilkjennegir at kvinner som for en periode velger å ta ansvar og omsorg for egne barn, ikke jobber, da blir jeg sint. Samtidig blir jeg oppgitt og svært lei meg. For er det noe som er arbeid og som krever innsats, så er det å ha omsorg og ha ansvar for egne barn. Ikke sjelden er det de med mer enn ett barn under skolealder som gjør slike valg. Når du er ansatt og jobber i barnehage er det viktig arbeid. Når du tar ansvar for familiens egne barn under skolealder – ja da er det verdiløs innsats. Selv FN har skjønt at ulønnet omsorgsarbeid har samfunnsverdi. Og det er mange, mange år siden. De har vedtatt at verdien av ulønnet omsorgsarbeid skal tas med i beregningen av brutto nasjonalproduktet (BNP). FN sier altså at dette er arbeid. Men norske kvinnelige politikere mener dette nærmest er snylting på velferdsstaten. Du verden for en opplading til årets Kvinnedag.

I økende grad sies det at likestilling dreier seg om at alle kvinner skal ut i arbeid. Saken er vel den at likestilling dreier seg om valgfrihet og om respekt for det verdivalg/det valg en kvinne gjør.

Dagens utspill fra flere sentrale Ap-kvinner gjør at det er grunn til å stille spørsmål ved om vi har kommet så langt med likestillingen her i landet likevel. For likestilling er ikke at noen grupper kvinner skal bestemme hva som er riktig valg for den enkelte. Skal vi oppnå full likestilling må ikke kvinner nedvurdere hverandres verdivalg. Det splitter og det hemmer likestillingen for morgendagens kvinner.

Skal vi komme videre – da må vi respektere hverandre. Ingen av de kvinner eller menn som mottar kontantstøtte rakker ned på eller stempler de foreldre som velger heltidsarbeid og barnehage som dårlige foreldre. De respekterer det valget de har gjort. Da er det synd at nettopp kvinnene ikke kan respektere andres verdivalg, som ikke er likt deres eget.

For ytterligere kommentarer eller informasjon, kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164

Forbundsleder ble intervjuet i NRK 2, Nyhetsmorgen,  27.2., se , punkt 34.

Se også intervju i Nettavisen 8.3.13