K&F reagerer på LO-ledelsens uttalelser i Aftenposten 30.5. – bruker eller misbruker vi mors- og farsrollen?

Her er K&Fs pressemelding.  Forbundsleder har blitt intervjuet i både TV og radio, nå venter vi på LO-lederens invitasjon til et møte om saken (?)

Norges Kvinne- og familieforbund synes det er svært skuffende og utrolig trist at LO-lederen går ut og angriper oss alle på den måten hun gjør i media i dag. Dette er et angrep på oss alle – vi har ulik livssituasjon, ulik bakgrunn, bor ulike steder og har ulike jobbmuligheter der vi bor.

 Hva med de menn som velger å jobbe mindre eller ta en pause fra karriereutviklingen for å bruke mer tid på familien og barna, skyver ikke de fedrerollen foran seg? Er det greit?

Mors/farsrolle er ikke noe vi gjemmer oss bak – det er noe vi HAR når vi har satt barn til verden.  Får vi barn, ønsker mange deltid FOR EN PERIODE, men ikke livet ut

Skal politisk korrekthet og behov for arbeidskraft være den eneste rettesnoren, uansett livets realiteter?

At vi tar styring hjemme?  Reelt sett – fortsatt har mange familier arbeidsdeling mellom indretjenester og det at huset/utstyr/biler fungerer. Dette er fortsatt en prosess.  Med barn må AS familien fungere. 

LO-lederen mener at man ved 37,5 timers arbeid har mange timer til å være sammen med barna. Men hun glemmer et par viktige ting:

  • reisevei til og fra barnehage
  • reisevei til og fra jobb
  • dugnader i barnehage
  • foreldremøter
  • kjøring til/fra barnas aktiviteter
  • omsorg for foreldre

Når du må kjøre 8 mil for henting/levering i barnehage der det ikke er offentlig kommunikasjon, er vi fort oppe i 50 timers uke.

Og sist men ikke minst – vi må alle sove. Samvær og oppdragelse av barn skjer altså ikke når man sover!

Vi deler bekymringen rundt kvinner og pensjon. Her MÅ politikere og arbeidstagerorganisasjonene ta ansvar. Regler for pensjon og AFP har blitt endret hele tiden. Dette gjør at det ikke er mulig å planlegge fremtidig pensjon.  Det lar seg gjøre å lage endringer i pensjonssystemet for å sikre kvinner og menn som velger en periode redusert tilknytning til lønnet arbeid.  Spørsmålet er om LO og andre er villige til å se på dette!

Sett med Norges Kvinne- og familieforbunds øyne er det faktisk greit at menn og kvinner i en periode velger å ha redusert arbeidstid for å bruke mer tid på familien og egne barn. Det dreier seg om en viktig periode i barns liv – barnas barndom kommer faktisk ikke i reprise.

Videre så er det en kjensgjerning at stadig flere i 50-60-årene er sykemeldte, slitne og utbrente. Kan dette ha en sammenheng med mye stress tidligere – mens barna var små?

Og sist men ikke minst det dreier seg om hvilket samfunn vi vil ha: 

  • Vil vi ha et samfunn der kvinner gjøres om til ”fødemaskiner” og der barn er pakker vi sender rundt og tar frem ved passende anledninger? 
  • Vil vi ha et samfunn der det er noen få som skal bestemme over alle og stake ut kursen til livslykke for alle borgere i landet?
  • Hva med omsorg for familiens eldre medlemmer som trenger det? Regjeringen har akkurat lagt frem en stortingsmelding om morgendagens omsorg. Der satses det på frivillige og de pårørende? Hvordan i himmelens navn ser LO-lederen for seg at dette skal skje? Døgnet har fortsatt bare 24 timer.

Tenk om vi kunne redusere stress og press for menn og kvinner med små barn. Kanskje de da har overskudd til å stå lenger i arbeidslivet? Seniorborgere har dessuten kunnskap, kompetanse og livserfaring som arbeidslivet kan dra nytte av. I dag går debatten om dette også – seniorer som vil arbeide lenger enn dagens ordninger gir dem anledning til. Har ikke disse signalene kommet inn i LO-borgen?

Norges Kvinne- og familieforbund har forståelse for at vi mangler arbeidstagere til en del yrkesgrupper, men vi tror ikke veien for å løse dette er ved å presse kvinner. Vi tror gjennom å gi de som vil arbeide mer etter f.eks endt permisjon/redusert arbeidstid, mulighet til oppdatering av sin kompetanse,  og utvidelse av muligheten for å stå i lønnet arbeid dersom arbeidstageren ønsker dette. I tillegg må vi finne ordninger som gjør at funksjonshemmede som ønsker det får plass i arbeidslivet. Fokus på og innsats for å gjøre noe med dette, vil gjøre at vi får flere i arbeid.

For ytterligere informasjon og kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164.

Her er Gerd Kristansens intervju i Aftenposten  “Kvinner bruker morsrollen som unnskyldning for å ta ansvaret hjemme”.