Forbundsleder og nestleder deltok 18.2. på samrådingsmøte om integrering av likestillingsperspektivet i stortingsmelding om folkehelse.

Møtet var innkalt av Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Stortingsmeldingen skal legges fram våren 2013, og møtet er en del av forberedelsen.  Departementene ønsker innspill, tiltak og utfordringer på tvers av sektorer.

Her er K&Fs innspill til departementet.  Innspill folkehelsemeldingen.pdfInnspill folkehelsemeldingen.pdf

I tillegg sendte K&F et dokument med innspill til de ulike satsingsområdene for folkehelsemeldingen. INNSPILL TIL SATSNINGSOMRÅDENE FOR FOLKEHELSEMELDINGEN.pdf

K&F deltok på et møte om samme sak i november, og vi sendte også da innspill til departementet.