Dagens Medisin følger stadig opp saken – og K&F følger med!

Mammografiskreening er fortsatt viktig – se artikkel her

————————————

Dagens Medisin presenterte 7.8.12 en studie fra Kreftregisteret som viser at det er mindre farlig svulst med mammografi.

Iflg. studien har kvinner som deltar i den offentlige mammografiscreeningen større sjanse for å få diagnostisert brystkreft i tidlig stadium enn de som ikke deltar.

 

————————————————

Nødvendig å beholde mammografiscreeningen

Forbundsleder Elisabeth Rusdal skrev 21.6.12 leserinnlegg i Dagens medisin

Vi må beholde mammografiscreening til det er funnet nye og bedre tiltak for å avdekke brystkreft hos kvinner

Dagens Medisin - leserinnlegg 21.06.12.pdfDagens Medisin – leserinnlegg 21.06.12.pdf