K&Fs “direkte-linje” til FN: resolusjonen som ble vedtatt på ACWWs verdenskonferanse, er nå sendt videre til FNs generalforsamling.

2014 er “Familiens år”.  The Vienna NGO Committee on the Family har nå sendt videre alle resolusjonene fra ACWWs konferanse samt flere andre frivillige organisasjoner i Europa.
se s.19.  http://www.viennafamilycommittee.org/new/fi87.pdf

Norges Kvinne- og familieforbund vant fram med viktig resolusjon om kvinner og barn under årets konferanse, og K&Fs representant Anne-Marit Hovstad ble valgt til leder for prosjektkomiteen.

Her er full tekst: «Associated Country Women of the World og dets medlemsorganisasjoner oppfordrer sine regjeringer til å handle, ikke bare vedta, FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325.»

Her er fem av K&Fs representanter:    

Merethe Strømmen, Anne-Marit Hovstad, Elisabeth Rusdal, Kristin Hansen og Gjertrud Vik