Verdens matproduksjon går mot krise, slår FNs klimapanel fast.

K&F støtter aksjonen:

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, i samarbeid med Norges Birøkterlag, har startetaksjonen «Så frø for trygg mat».

Her kan alle bidra: stor som liten i by og bygd! Vi velger honningurten som tiltrekker seg pollinerende insekter. Disse er truet, også i Norge. De fleste av våre nyttevekster er helt avhengige av bestøvning for å bære frukter. Honningurten er dekorativ, lukter godt og har jordforbedrende egenskaper. Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Birøkterlag oppfordrer alle til å så: i balkongkasser, innimellom blomster og grønnsaker, på jorder og i grøftekanter. Vær med og så frø for trygg mat for framtida!

I år er FNs år for familiejordbruket. FN mener at det er de mindre familiedrevne bruka som er framtida og som kan klare å brødfø verden.

Den 17. april er Verdens Småbrukerdag. La Via Campesina, som er den internasjonale organisasjonen vår, vil bruke denne plakaten i alle land i hele verden. Vi kjemper for alle lands rett og plikt til å produsere basismat for egen befolkning. Dette er matsuverenitet!

Mattrygghet og matsikkerhet er det viktigste for alle mennesker. Vi kan alle bidra: Våre myndigheter med rammevilkår og penger for å bruke alt tilgjengelig jordbruksareal og sikre mange nok bønder som produserer trygg mat.    

Verdens matproduksjon er truet. Vær med å så frø for trygg mat i framtida!