Krisen er ikke over selv om vannstanden synker!

Sentralstyret i Norges Kvinne- og familieforbund er bekymret for situasjonen fremover med tanke på mat og korn. Flommen har tatt med seg mye av matjorden. I tillegg har nedbøren gjort at jorder fortsatt ligger under vann eller er så våte at bonden ikke får pløyd og sådd. Dette er svært alvorlig og kan få adskillig større konsekvenser enn man kanskje ved første øyeblikk tenker over.

Et nasjonalt mål etter 2.verdenskrig var å ha kornlager. Dette var for å sikre innbyggerne dersom vi kom i en kritisk situasjon. Denne posten ble kuttet i Statsbudsjettet for 2003.

Tilstander som vi nå opplever i flere land, og på flere kontinenter, viser at vi ikke må være så naive og tro at en matvarekrise ikke kan skje i Norge.

Vi oppfordret derfor Regjeringen i 2010 til å gjenopprette et statlig kontrollert kornlager i Norge. Dette kan også nyttes av FN som nødhjelp til andre land, som er i krise. Norge har økonomi til dette. Intet har skjedd.

Nå har vi problemer med å så selv og mange steder i Europa raser flommen. Det betyr at også andre land får problemer.

Videre er det slik at når bonden ikke kommer ut på jorde for å så, så blir det heller ikke muligheter for å produsere for til dyrene. Når så områder er rasert av flom, eller utrygge på grunn av rovdyrfaren – da er det klart at dette går ut over dyrene.

I en slik situasjon blir det lett å ty til økt import. Hva da med matvaresikkerheten? Hva med de langsiktige konsekvensene av manglende egenproduksjon?

Dette er meget alvorlig og Norges Kvinne- og familieforbund har i brev til departementet  Beredskap - mat og korn.pdf  bedt om at det tas statlige grep for å sikre alle flomutsatte områder i landet og at staten tar kostnadene. Videre ber vi om at man nå tenker beredskap og lager fremtidige planer og at disse må inneholde opprettelse av kornlager.

Beredskap handler om mer enn beredskap mot terror – det handler om hverdagsberedskap som sikrer oss alle, også dyreholdet og egen matproduksjon.

………………………..

Brevet er også sendt til alle partier, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag. K&F har mottatt positiv respons fra flere parter.