Sentralstyret i Norges Kvinne- og familieforbund er oppgitt over den manglende flomsikringen etter forrige 50-års flom for et par år siden. Det manglet ikke på fagre ord – men det ble kanskje med det?

Nå må staten ta ansvar!

Flere av de samme områdene som ble rammet av storflom sist, er de områdene som også denne gangen ble hardest rammet. Slik kan det ikke fortsette, nå må det tas grep.

Vi ber nå om at regjeringen tar ansvar for å flomsikre utsatte områder og at det nå kommer flomvoller opp. Det haster med bevilgning slik at planlegging og arbeidet kan komme raskt i gang, gjerne parallelt med reparasjonene etter flommen for et par uker siden.

Det er ikke nok å lage planer for varsling og evakuering av innbyggere. Flom kommer raskt, det har vi igjen erfart. Hjem skylles bort og det blir betydelige skader både på gård og grunn.

Vi har et Justis- og beredskapsdepartement. Hensikt er vel at beredskapsdelen av dette departementet skal dreie seg om mer enn beredskap mot terror.

Norges Kvinne- og familieforbund har i brev til departementet bedt om at det tas statlige grep for å sikre alle flomutsatte områder i landet og at staten tar kostnadene.

Nok er nok.
……………………………………………………..

Her er brevet sendt til Justis- og beredskapsdepartementet, der vi også har tatt opp andre saker som gjelder beredskap.  Flom - beredskap og planer - Justis- og beredskapsministeren.pdf