– på Vestlandet er kampanjen kommet til Sogn og Fjordane

– og her skjer det mye: 
Kretsleder Aina Førde er intervjuet om saken i Firdaposten 11.4.:firdaposten_print(1).pdf

Budstikka er innom stadig flere kommuner, og underskriftslistene fylles.