Underskriftskampanjen overrekkes Regjeringen i dag!

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har gjennomført en Nasjonal kampanje «Uten mat og drikke – duger helten ikke». Kampanjen har hatt som formål å sette fokus på behovet for innføring av skolemåltid i Norge. Kampanjen startet 10. mars og ble avsluttet i midten av september. Det har vært stands, debatt-innlegg samt en underskriftskampanje. Underskriftskampanjen har bestått av fysiske lister og en elektronisk underskriftsliste som alle har kunnet undertegne. I tillegg til dette har det vært egne lister for ordførere, partiledere og andre politikere.

Totalt har 4 279 personer undertegnet på oppropet:

«Det er stort fokus på riktig kosthold og ernæring som et forebyggende helsetiltak. Dagens barn og unge trenger økt kunnskap om kosthold og ernæring. I tillegg trenger de god og næringsrik mat i løpet av skoledagen. For å sikre dette til alle ønsker vi at det utredes betydningen av at skolen tilbyr skolelunsj. Vi ønsker forsøksordninger med finansiering fra staten for å se hvilke resultater dette kan gi både helsemessig men også med tanke på arbeidsforhold og kunnskapsøkning blant elevene.

Uten mat og drikke duger selv ikke helten. Vi ber regjeringen om å sette i gang. Barn og unge er verd dette!»

Underskriftene overrekkes statssekretær Cecilie Brein-Karlsen i Helse- og omsorgsdepartementet, Teatergaten 9, i dag kl. 13.00.

——————————————-

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er en interesseorganisasjon med over 4 000 medlemmer. Organisasjonen driver mange private barnehager og var den organisasjonen som i sin tid fikk innført statstilskudd til barnehager. K&F har over 200 lokallag rundt i landet.

I 1998 fikk K&F vedtatt kontantstøtten. K&F utarbeidet forslaget som med noen justeringer ble vedtatt i Stortinget.

K&F ble stiftet 15. september 1915 under navnet Hjemmenes Vel. I 1933 skiftet organisasjonen navn til Norges Husmorforbund og i 1997 skiftet den igjen navn til dagens navn, Norges Kvinne- og familieforbund.

Gjennom organisasjonens arbeid og medlemmenes engasjement ble helsestasjoner, klassekontakter og FAU tiltak som samfunnet overtok. På samme måte som hjemmehjelpsordningen.

I dag er forbundet opptatt av innføring av skolemåltid, og et av forbundets lokallag driver landets første godkjente skolerestaurant på Hundsund ungdomsskole. Der serveres varm lunsj daglig til skolens elever. For mer informasjon se forbundets nettside www.kvinnerogfamilie.no

 

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164 eller nestleder Sonja Kjørlaug på mobil: 975 15 971