“Alle andre” kan ikke ta ansvar – her må det startes fra toppen!

Diskusjonen om skolemat er i full gang. K&F har dette som oppgave i 2013, og planla start 10.3. 

Nå kunne vi ikke sitte og bare følge debatten rundt skolemat på sidelinjen. Forbundsleder sendte 8. februar ut følgende pressemelding:

  ”Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) reagerer med sjokk og vantro over at statsråd Kristin Halvorsen skyver ansvaret for forholdene rundt lunsjpausen for landets skolebarn over på foreldre og elever. Vi forventer mer av statsråden. Spørsmålet er hvordan regjeringen hadde reagert dersom dette hadde vært en arbeidsplass for voksne. Videre så er det mye fokus på kosthold og ernæring. Regjeringen oppfordrer til forebygging. Tiltak vi støtter – men da må forholdene legges til rette, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i K&F med mer enn 4 400 medlemmer.

Norges Kvinne- og familieforbund har lang tradisjon i spørsmål rundt kosthold, ernæring og skolemat. Om en knapp måned går startskuddet for en landsomfattende nasjonal kampanje. I denne kampanjen vil alle forbundets medlemmer engasjeres.”Uten mat og drikke duger helten ikke” er tittelen på Norges Kvinne- og familieforbunds landsomfattende underskriftskampanje. Landets ordfører utfordres til å underskrive et opprop der man ber om at staten setter i gang forsøk med servering av skolemåltid.

Norges Kvinne- og familieforbund mener at myndighetene må våge å sette i gang forsøk rundt i landet med skolemåltid. Forsøkene må finansieres av staten. Riktig kosthold og ernæring er forebyggende helsetiltak. Staten oppfordrer gjennom ulike kampanjer befolkningen om riktig kosthold for å bedre folkehelsen. Da er det bare rett og rimelig at staten også sørger for at barn og unge sikres dette. Vi tror at man etter gjennomførte forsøk vil se at arbeidsforholdene i skolen bedres i tillegg til at det kan gi økt kunnskap.

Skolen har en viktig oppgave å gi barna kunnskaper om mat og måltid for å fremme gode matvaner. Kosthold og ernæring har også betydning for elevenes muligheter for å tilegne seg kunnskap og læring. Det er derfor viktig at det i skolen legges til rette for at elevene i løpet av skoledagen får næring. Når det skapes en trivelig atmosfære er det lettere for den enkelte elev å nyte måltidet.

”Regjeringen lovet ved forrige valg at skolemat var en prioritert oppgave. Vi har tatt dette opp med statsråden i løpet av perioden. Svaret har vært at det koster for mye. Men konsekvensene av dårlig ernæring for barn og unge i skolen koster også. Og mat er mer enn frukt og grønt.

Det er synd at Regjeringen så til de grader svikter sine løfter og i tillegg skyver ansvaret over på den enkelte, kommuner eller skoler.

Barn og unge er frentiden – de fortjener at vi satser på dem”, avslutter en lett irritert  Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164

—————————————–

Her er innlegg i Oppland Arbeiderblad