Foreldrebetaling av skolemåltid er IKKE innføring av foreldrebetaling i skolen

Helseministeren ønsker skolemåltid.

K&F ønsker også skolemåltid – her er argumentene:

Innføring av skolemåltid er viktig. Riktig tilførsel av næring i løpet av dagen vil gi bedre arbeidsforhold og økt kunnskap hos elevene. Det er heller ingen som protesterer på foreldrebetaling av maten som serveres i barnehagene. Skolemåltid må sees på som helseforebyggende. Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er svært tilfreds over helseministerens positive holdning til innføring av skolemåltid. Tilførsel av næring er ikke undervisning. Vi har foreldrebetaling for skolefritidsordning, så hvorfor skal vi ikke ha foreldrebetaling for skolemåltid?

Skolen har en viktig oppgave å gi barna kunnskaper om mat og måltid for å fremme gode matvaner. Kosthold og ernæring har også betydning for elevenes muligheter for å tilegne seg kunnskap og læring. Det er derfor viktig at det i skolen legges til rette for at elevene i løpet av skoledagen får næring.  Det er trist at Høyre, som er opptatt av økt kunnskap blant elevene, ikke ser at skolemåltid kan være et godt tiltak.

Denne uken lanserer Norges Kvinne- og familieforbund sin nasjonale kampanje.

”Uten mat og drikke duger helten ikke” er tittelen på Norges Kvinne- og familieforbunds landsomfattende underskriftskampanje. Landets ordførere utfordres til å skrive under et opprop der man ber om at Staten setter i gang forsøk med servering av skolemåltid.

Kampanjen starter helgen 9.-10. mars 4 steder i landet. Den avsluttes i Oslo 15. september. Der vil underskriftene fra landets ordførere overleveres Regjeringen.

Norges Kvinne- og familieforbund mener at myndighetene må våge å sette i gang forsøk rundt i landet med skolemåltid. Forsøkene må finansieres av staten. Riktig kosthold og ernæring er forebyggende helsetiltak. Staten oppfordrer gjennom ulike kampanjer befolkningen om riktig kosthold for å bedre folkehelsen. Da er det bare rett og rimelig at staten også sørger for at barn og unge sikres dette.

Vi tror at man etter gjennomførte forsøk vil se at arbeidsforholdene i skolen bedres i tillegg til at det kan gi økt kunnskap.

For ytterligere informasjon og kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164

Se også tidligere saker om skolemåltid og leder i Stavanger Aftenblad i dag!