Helsedirektoratet har laget tips om hva matpakken skal inneholde,

og anbefaler mer grønt og grovt til matpakken.  

Les mer her

Innledningen stemmer akkurat med det K&F hevder i skolemat-kampanjen, og er svært likt teksten i vårt Prinsipprogram.

“Å spise sunt og variert og være fysisk aktiv er viktige inredienser i barns hverdag.  Gode matvaner hos barn legger grunnlaget for gode vaner som voksen.  Et sunt skolemåltid kan fremme helse og forebygge sykdom, og kan ha både sosial, kulturell og en pedagogisk funksjon i skolehverdagen.”