Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) vil innledningsvis takke for invitasjonen til å komme med våre innspill og synspunkter til «Nye nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen.

Norges Kvinne- og familieforbund har lang historikk med tanke på kosthold og ernæringsspørsmål. Vi var blant de første som startet opp med husmorskoler. Videre engasjerte vi oss mye for at husstellærere skulle inn i undervisningen i skolen. Fortsatt er vi  opptatt av undervisningen innenfor dette området og arbeider for at faget mat og helse skal styrkes.Vår hensikt har i alt dette vært at kunnskapen om riktig kosthold og ernæring skal være høy i befolkningen.

Les hele inspillet her >