Kampanjen for skolemåltid fortsetter!

Debatten i media følges opp både av K&F og av politiske parti! 

Forbundsleder har hatt møter med sentrale personer i flere parti, og har bl.a. presentert vedlagte notat.  Her får du nye fakta om hvor viktig skolemåltidet er for læring, skole- og hjemmemiljø. SKOLEMAT.pdf

Skolemåltid er innsats for kommende generasjoners helse!

———————–

Her er også to rapporter fra Forskningsrådet om skolemat, laget i 2011: 

1 av 3 i ungdomsskolen spiser ikke lunsj, og 1 av 5 spiser ikke frokost.

Forskningsrådets Skolemat_rapport_til_skolene.pdfForskningsrådets Skolemat_rapport_til_skolene.pdf

Forskningsrådets Skolematrapport 2011_detaljert.pdfForskningsrådets Skolematrapport 2011_detaljert.pdf