Venstre-lederen vil i løpet av noen år at barnehage og SFO skal bli gratis for alle barn. Forslaget skal blant annet finansieres ved å avvikle en av KrFs hjertesaker.

Det å finansiere gratis barnehage ved å fjerne kontantstøtten er både historie- og respektløs.  Kontantstøtten ble innført for å gi foreldre en økonomisk valgfrihet til å kunne være lenger hjemme og ha omsorg for egne barn når de er små.

Dette er mildt sagt opprørende.