”Det hjelper ikke å slå sammen sykehus til større enheter i nybygde sykehus. Situasjonen i dagens helsevesen trenger annen medisin enn dette”, sier forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund Elisabeth Rusdal.

Helseminister Jonas Gahr Støre presenterte 30.1. sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene.

Forbundsleder Elisabeth Rusdal sendte i den sammenheng ut en pressemelding:

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er bekymret for at tiltak som nå foreslås ikke vil hjelpe på situasjonen verken i dag eller på lang sikt. Vi frykter, på bakgrunn av tidligere erfaringer, at det blir hastverksarbeid igjen. Nok er nok.

Nå trengs:

  • Økt bemanning
  • Ikke bare flere leger – vi trenger personell til å pleie også
  • Tilskudd til å utbedre nedslitte bygg – Også tilskudd til vedlikehold
  • Tilskudd til å erstatte ødelagt utstyr og til vedlikehold
  • Stanse opp turbotempoet med å slå sammen sykehus, til nå har dette bare medført mindre kapasitet og mindre fokus på vedlikehold
  • Slutt på bøtelegging av sykehus som ikke klarer å holde de strenge økonomiske rammene. Det blir ikke bedre økonomi og bedre pasientbehandling av at sykehus med anstrengt økonomi må betale bøter til staten. Bare pasienten rammes.
  • Vi trenger ikke flere store og meget kostnads- og ressurskrevende reformer i helsevesenet. Vi trenger en diagnose av problemene og vi trenger behandling av tilstanden med rett medisin. Inntil det skjer – stans opp dagens rasering av helsevesenet.

”Vi oppfordrer helseministeren til å få slutt på hurtigtoget og langsynet og i stedet se på situasjonen her og nå. Man blir ikke frisk av en fremtidig medisin, man blir frisk av riktig medisin til rett diagnose her og nå!”

———————

Her er pressemeldingen fra departementet