Stortingsmelding 34 – folkehelsemeldingen – ble lagt fram 26.4. Den skal ferdigbehandles i vårsesjonen, og er en av de store sakene som mange synes får for kort saksbehandlingstid.

K&F har sendt en uttalelse til Stortingets helse- og omsorgskomite, der saken nå behandles.

Her er K&Fs uttalelse  Uttalelse Folkehelsemeldingen - stortinget.pdf

Se også forbundsleders uttalelse da meldingen ble lagt fram.