Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) samlet til landsmøte på Gardermoen 21. – 23. oktober 2016 har vedtatt følgende resolusjon:

Småbarnsforeldre treng avlasting og praktisk hjelp ved sjukdom. Tilbod om husmorvikar eller annen akutthjelp i staden for sjukemelding for den som skal gje omsorg.

Husmorvikar på resept.

For ytterligere kommentarer eller informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil 913 28 164