Forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund, Elisabeth Rusdal, mener loven bør endres slik at ektefeller og samboere med barn automatisk deler pensjonspoengene de årene en av dem jobber redusert eller er heltids hjemmearbeidende.

Fra i Familie og oppvekst sidene  i Aftenbladet 13.mars 2015

«Vil du dele dine pensjonspoeng med henne?»
Forbrukerøkonomen maner par til å snakke tidlig om hvordan man håndterer det økonomiske, også med tanke på et eventuelt brudd.

– Det høres kanskje lite sexy ut, men midt i den villeste forelskelsen bør man likevel gjøre det. Det er lettere å ta denne praten da, enn når man er blitt bitre uvenner. Jobber den ene redusert for å få familiekabalen til å gå opp, bør denne kompenseres for dette. Ikke bare mister hun eller han inntekt som jobber redusert eller er hjemmeværende, men man går også glipp av arbeidserfaring, fremtidig inntekt og ikke minst pensjonspoeng, sier hun.

Norges Kvinne- og familieforbund er en frivillig organisasjon som arbeider med kvinne- og familiespørsmål, samt forbrukerpolitikk.

Forbundet mener blant annet at loven bør endres slik at ektefeller og samboere med barn automatisk deler pensjonspoengene de årene en av dem jobber redusert eller er heltids hjemmearbeidende.

«Vil du elske og ære henne og bli trofast hos henne i gode og onde dager. Vil du dele dine pensjonspoeng med henne?»

– Det ble gispet i salen, ler Rusdal, men det er satt på spissen dette vi mener.

– Kvinner kan noen ganger være så full av godhet overfor familiens medlemmer at de glemmer seg selv. De tenker at ting ordner seg, men det er ikke sikkert at vi har det velferdssamfunnet i dag, i fremtiden, legger hun til.