Norges Kvinne- og familieforbund møtte statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet torsdag 21. november.

Forbundsleder Elisabeth Rusdal uttalte etterpå at det var et konstruktivt og godt møte.  “K&F har godt håp om at det vil komme forbedringer.  Noe tid vil det ta, og i første rekke håper vi at informasjonen vil bedres.  Videre har vi bedt om at det innføres øremerkede tilskudd til kommunene til omsorgslønn, inntil en bedre ordning er på plass.”

Tema for møtet var omsorgslønn. Møtet kom i stand etter forespørsel fra Norges Kvinne- og familieforbund. Forbundet opplever stadig henvendelser der uheldige og problematiske situasjoner rundt ordningen med omsorgslønn avdekkes.

«Det blir feil når de som fra før har en vanskelig og slitsom hverdag med tyngende pleie og pass også må slite for å få den nødvendige hjelp de trenger. Omsorgslønn er for mange viktig. Da er det synd at ordningen har mange svake sider. Det er dette vi nå er glade for at regjeringen er villig til å lytte til og forhåpentligvis gjøre noe med. Vi er glade for at de avtalte møte raskt etter vår henvendelse. Det viser villighet til å lytte og vi håper også på vilje til å gjøre endringer. Vi ser frem til et konstruktivt møte i departementet torsdag,» uttaler forbundsleder Elisabeth Rusdal.