Vil vi ha fleire ungdommar på hybel?

Kretsårsmøtet i Sogn og Fjordane sende mange resolusjonar, m.a. om den pågåande omorganiseringa av skulestrukturen.  Les resolusjonen her firdaposten_print.pdf

Andre resolusjonar handla om:

  • Beinmåling – osteoporose
  • For høg eigendel ved første gongs bustadlån
  • Mammografi til nye aldersgrupper
  • Mat frå vogge til grav