Ønsker du å støtte arbeidet vårt? Bli med i et nettlag!

Har du ikke tid til å delta aktivt i lokalt organisasjonsarbeid?  Bli nett-medlem og engasjer deg i dine hjertesaker!

Besøk K&F nettlag for et holdbart liv på www.holdbart.no

Motto: Tid og mulighet til omsorg for hverandre.

Nettlaget K&F Unge mødre – kontakt Line@kvinnerogfamilie.no