Vilkårene for studiearbeid er blitt enda bedre!

I nye regler om studiestøtte  er timetallet for kurs satt ned fra 12 til 8. 

I tillegg vedtok styret i Populus høsten 2009 en økning i grunntilskuddet fra kr. 200,- til kr. 400,-.

Se www.populus.no  eller 24 14 11 50

Lag studieringer!  En halvtimes arbeid med søknad og registrering kan gi laget en kjekk ekstrainntekt! 

Hva studieringen skal handle om?  Det finnes mange flotte studieplaner hos Populus.