Vi har mottatt rapport fra årets skolehageseminar i Grønn Hverdag. I innledningen står å lese: ”I vår tid trenger vi mer enn noen gang gode undervisningsarenaer for å lære om prosessene i naturen, om hvor matvekster kommer fra og hvordan de ser ut og utvikler seg, en arena som egner seg for å øve og utvikle evne til samarbeid og hvor en kan lære god arbeidsteknikk og oppleve tverrfaglig læring.” 

Les mer:  http://www.bioforsk.no/ViewPPP.aspx?view=publication&id=11233&viewLanguage=NorwegianBokmaal