Styremedlemmer:

Ingrid Emblem Nystøyl- kasserer
Oddrun Kobbevik Oldeide – sekretær
Kjellaug Kløvning
Målfrid Josefine Emblem