Lagleiar / kontakt:
Berit Kalgraff
Kolgrovvegen 190
6928 Kolgrov
Tlf: 454 32 715
E-post: kalgraffberit@yahoo.no

Styremedlemmer:
Mona Trovåg Ødejord – studieleiar
Kirsti Kalgraff – kasserar
Berit Nilsen – medlem
Mimi Trovåg – medlem