Lagleiar / kontakt:
Berit Kalgraff
Kolgrov
6928 Kolgrov
Tlf: 454 32 715
E-post: beritkalgraff@yahoo.no

Styremedlemmer:
Mimi Trovåg – medlem
Mona Trovåg Ødejord – studieleiar
Kirsti Kalgraff – kasserar
Oddlaug Marie Sanden – medlem