Kumle Kvinne- og Familielag er også presentert på heimesida til Atløy, sjå http://atloyna.no/kumlekf.html

Lagleiar / kontakt:
Torill Vårdal
Sauesund
6985 Atløy
Tlf: 57 73 14 41 / 908 27 631
E-post: roald.vardal@enivest.net