Fylg med eller ta kontakt med kretsleiar for meir informasjon om aktiviteter i Sogn og Fjordane

Krinsleiar:
Aina Alfredsen Førde,
Ytrehus
6723 Svelgen
Tlf: 473 37 565
E-post: ain-f@online.no

Sogn avis 8. april 2017:

Årsmøtet 2015 vart halde i Årdal.
Resten av krinsstyret er no:Gunnvor Sunde nestleiar/sekretær, Kjersti M. Årberg kasserer, Rita Holsen studieleiar, Bjørg Meek styremedlem.
Kårhild Melheim Rinde og Oddbjørg Veum er varafolk, og Vik Kvinne og familielag er internasjonal kontakt.

Årsmøtet 2014 vart halde i Vik 4. – 6. april, der det også vart vedteke fleire resolusjonar om: Tannhelse, Opplæring i privatøkonomi inn i skulefaga, Kontantstøtta, Vil vi fortsatt ha eit samfunn som gjer kvinner meir sjuke. Her er heile teksten Resolusjonar frå Sogn og Fjordane krins 2014.docx