– treffe andre med samme verdigrunnlag
– at det ulønnede arbeid skal oppvurderes
– være med på å ta ansvar for et levende nærmiljø
– lære mer om familiepolitikk.

Kvinne- og familielaget ønsker medlemmene og andre interesserte hjertelig velkommen til hyggelige lagsmøter på Ammerud skole, Ammerudveien 49 den første torsdagen i hver kalendermåned.
Møtene begynner kl. 1900 og det er bevertning og utlodning på alle møter.
Lett kaffekomiteens arbeid og ta med kopp!

Vel møtt!

Styret

PROGRAM våren 2019
10.01.2019 Tanker og drømmer ved livets yttergrense v/Åshild Ulstrup
07.02.2019 Årsmøte
07.03.2019 Sigurd Hoel i liv og diktning v/Odd Georg Murud
04.04.2019 Program ikke fastsatt
02.05.2019 Ost og kjeks
Juni 2019 Sommertur

Inngangspenger medlemmer kr. 30,-
Ikke medlem                              kr. 35,-