Fylkesvåpen Oppland
Oppland krets har et arbeidsstyre i 2014:
 
Postkontakt
Elin Bolette Hansebråten
Fjellheimv. 30
2890 Etnedal 
Tlf: 45 66 67 23
E-post: elinhansebraaten@yahoo.no

Kasserer:
Marit Helmen
Kverndalslinna 307
2750 Gran
Tlf: 975 45 088
 
Ta kontakt med oss for mer informasjon om aktiviteter i Oppland.