Velkommen til Nord-Trøndelag krets av Norges Kvinne- og familieforbund. Vi er stolte av å kunne presentere oss og sakene vi tror på og står for. Vi er medlem av en landsdekkende organisasjon, som gjennom snart 100 år har spilt en viktig rolle som pådriver og forsvarer av verdifulle normer i det norske samfunnet.

Kretsstyre:

Kretsleder:
Anne M. Eggestøl
Beisvågvegen 103
7810 Namsos
Tlf: 916 93 920
E-post: anne.eggestol@ntebb.no

Liv Beate Elnan Garnvik – nestleder/sekretær
Trine Berg Fines – kasserer
Jorit Klette Berg – studieleder
Inger Lise Røvik