Fylkesvåpen Hordaland
Følg med eller ta kontakt med kretsleder for mer informasjon om aktiviteter i Hordaland.

Kretsleder:
Sigrunn Strøm
Postb. 6
5318 Strusshamn
Tlf: 56 14 24 95 / 959 43 213
E-post: sigrunn.strom@gmail.com

Styremedlemmer:
Haldri Karin Engenes – nestleder
Liv Berit R. Solberg – kasserer
Margit Unneland – studieleder
Irmelin Arnesen – sekretær
Kontaktpersonar grupper/område – sjå under Lag i Hordaland krins