En grønn lunge på Tertnes med beliggenhet midt på Tertnes.

Monsabakken.jpg_ Nå er benker og bord på plass!  Etter flere dugnadsrunder er det laget en fin plass med utsikt over Tjødna, plassert med utsikt til solnedgangen!   Åsane Sand og singel,  Åsane Rotary og Bergen kommune har støttet innkjøp og oppsetting.  Åsane Tidende deltok på “snorklipping” Åsane Tidende 17.7.2015.pdf

Tertnes Kvinne- og familielag har hvert år siden 2006 sørget for slått av marken slik at gresset holdes nede. Vi har også fulgt opp at det store gravearbeidet i området ble skikkelig avsluttet.

Monsamarken blir brukt av ung og gammel på Tertnes, nå som før i gamle dager.  Den er et naturlig mål for uteaktiviteter for Tertnes skole, barnehagene i Tertnesområdet og Tertnes idrettslag.  Akebakkene om vinteren er populære, men det har også blitt et sted der ski og snowboard testes ut!