HØSTSEMINAR 27.10.2009

Velkommen til høstseminar!

Tirsdag 27. oktober 2009 kl.18.00 på Grand Terminus.
Pris kr. 195,-

Bindende påmelding innen 16. oktober til

Randi S. Gjerde tlf. 91541379  e-mail  randi61gjerde@gmail.com

Registrering med kaffe og rundstykker fra 18.00-18.30.

Denne gangen har vi to ganske forskjellige tema

Kvinner og kreft. Helse- helsefremming og forebygging, med fokus på kreftforebygging.

An-Magritt Lindtner er rådgiver forebyggende arbeid Kreftforeningen avdeling Vest.

I pausen tar vi en innsamlingsaksjon til inntekt for Kreftforeningen.

———————————————————————

Jenteliv anno 2009.

 Vi lever i en tid med mye fokus på den enkelte. Det stilles krav om å prestere eller lykkes. Hvordan oppleves livet og hverdagen for unge jenter/kvinner?

Vibeche Storebø er jordmor og helsesøster for ungdom i Austevoll. Gjennom sitt arbeid som helsesøster har hun fått muligheten til å se nærmere på jenter og deres tanker og relasjoner til verden rundt seg.