Lagleder / kontakt:
Inger Mosgren
Lyngv. 1
4790 Lillesand
Tlf: 480 22 064
E-post: mosgren.inger@runbox.no

Kasserer:
Reidun Gjertsen Rønning
Bjørkev. 11 A
4790 Lillesand
E-post: reidungjertsen_ronning@hotmail.com

Styremedlemmer:

Anne Grete Birkenes
Engekjerr 74
4790 Lillesand
Tlf. 922 34 481

Gro Bronstad

Unni Hansen, Lofthus

Kirsten Jacobsen, Sandsmyra