Følg med eller ta kontakt med kretsleder for mer informasjon om aktiviteter i Aust-Agder.

Postkontakt:
Else Marie Holm
Bergstø 10 C
4790 Lillesand
Tlf: 37 27 86 88/ 950 98 100
E-post: elsemarieholm15@gmail.com

Kasserer:
Anne Marit Hovstad
Fjærevegen 161
4885 Grimstad
Tlf: 958 77 909
E-post: annemarit@hovstad.com