Snarøya K&F-lag er et av våre største og mest aktive lag.

Har bygget og driver Flåklypa barnehage, samt prosjektet skolerestaurant på Hundsund ungdomsskole. Se mer informasjon om dette på barnehagens hjemmeside/om eier.

Driver barnegym og brukttøysalg.

Lagets hjemmeside er: http://www.snaroyakf.no/
Kontaktadresse: snaroyakf@gmail.com

Lagleder / kontakt:
Cecilie Omsted Huseby
Kr.Køllesvei 16
1367 Snarøya
Tlf: 67 58 00 33 / 908 80 460
E-post: cecilie@huseby.org