Driver regelmessig trim, samt hobbykvelder.
Medlemsmøter og turer.

Lagleder / kontakt:
Marthe Aastad
Glostrupvn. 68
2013 Skjetten
Tlf: 908 54 425

Tove Wiborg – kasserer
Tlf: 63 84 19 67 / 412 44 764
E-postkontakt: tove.viborg@gmail.com

Karin Støa – styremedlem
Tlf: 908 60 025