Driver Spilloppen barnehage, samt arbeidsstue for unge.